maandag, april 04, 2011

Wat gaat er mis met onze gevangenissen

Door een stuk vandaag over het sluiten van de terrorismeafdeling in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught moest ik weer denken aan wat ik me al verwondert, waarom ik niemand een aantal verbeteringen van ons gevangenissysteem hoor voorstellen die mijns inziens nogal voor de hand liggen.

Samenvattend, wat gaat er nu mis met mensen die in de gevangenis terechtkomen:

1) ze krijgen 'les' van andere criminelen waardoor de kans op recidive enorm vergroot wordt
2) ze raken aan de drugs als ze dat nog niet zijn (omdat die behalve in de EBI in alle Nederlandse gevangenissen vrijelijk beschikbaar zijn

In de kantlijn daarvan:

- (2) heeft natuurlijk ook nog invloed op (1) omdat die drugs ergens van betaald moeten worden, ze dat 'lenen' van andere criminelen en die 'schuld' na hun vrijlating alleen kunnen afbetalen door nieuwe criminele daden
- (2) zorgt ook voor kwetsbare bewakers, omdat alleen door hun hulp de drugs in de gevangenis kunnen komen, dat levert ze een korte termijn winst op (geld), maar maakt ze kwetsbaar omdat ze daardoor zelf feitelijk crimineel worden en gechanteerd kunnen worden door de gevangenen. Dat maakt de gevangenissen onveilig

Wat is de oplossing:

Alle criminelen opsluiten onder een regime zoals in het EBI (dus zo weinig mogelijk contact met andere gevangenen en 100% zekerheid dat er geen drugs gebruikt worden)

Wat is het voordeel hiervan?

- er is geen contact met andere criminelen, dus gevangenissen zijn niet meer 'criminaliteits-hogescholen'
- voor zowel bewakers als criminelen ontstaat er een veilig klimaat: geen drugs gebruik meer, geen chantabele bewakers, gevangenen kunnen niet meer bedreigd worden door hun medegevangenen, etc.
- dus minder kans op recidive

Antwoorden op voor de hand liggende ja-maar vragen:

Opmerking 1: ja, maar het is zielig omdat ze dan niet meer gezellig kunnen praten met medegevangenen, daardoor wordt hun 'reintegratie in de samenleving' bemoeilijkt wordt

Antwoord: contact met medegevangenen heeft een negatief effect op hun reintegratie, in plaats van een positief effect

Opmerking 2: ja, maar dit kost een hoop centjes

Antwoord: gevangenissen die opleiden tot 'crimineel met een diploma' kosten (op de lange termijn) nog veel meer geld. Oftewel: de kost gaat voor de baat uit, maar uiteindelijk is dit goedkoper

Geen opmerkingen:

Gerelateerde berichten