zaterdag, december 29, 2007

Wat is noodzakelijk voor Ketenzorg?

Bij Ketenzorg heeft de patiënt te maken met meerdere zorgprofessionals die een deel van de behandeling voor hun rekening nemen. Het is belangrijk dat elke professional die bij de zorg betrokken is beschikt over dezelfde informatie. Dit komt de patiënttevredenheid (niet steeds het hele verhaal opnieuw vertellen) als de patiëntveiligheid (kennis van de volledige medicatie-, ziekte- en behandelhistorie is beschikbaar) ten goede.

Een electronisch patiëntendossier dat voor alle zorgprofessionals in de zorgketen toegankelijk is kan een belangrijke bijdrage leveren aan het beschikbaarstellen van de juiste informatie.

Samenwerking tussen zorgprofessionals zal echter nooit álleen maar een kwestie zijn van het binnen één systeem vastleggen van patiënt- en behandelgegevens. Er moet altijd ruimte blijven voor direct (mondeling) overleg tussen de betrokken professionals.

Geen opmerkingen:

Gerelateerde berichten